Historia

 

 

 

 

Zarys historii:

      Na początku ubiegłego stulecia Paul Franzioch, właściciel kilku firm budowlanych na Śląsku zapragnął zamieszkać w nowej, eleganckiej willi.

      Według jego zamierzeń miała ona w swoim stylu przypominać śląskie, małomiasteczkowe kamienice. Budowę willi rozpoczęto w 1907 roku i trwała dwa lata. W latach 1912 – 1913 była już gotowa do zamieszkania. Wkrótce dzieło Paula Franziocha z przylegającym do zabudowań ogrodem stało się jednym z ciekawszych i lepiej wyposażonych obiektów w tej części miasta. W 1923 roku posiadłość katowickiego przedsiębiorcy przeszła na własność Wojciecha Korfantego (dyktatora III Powstania Śląskiego), który ją odkupił. Specjalnie dla niego architekt Jan Szprot przebudował większość pomieszczeń. Ten wybitny polityk mieszkał w willi do roku 1935, kiedy to zmuszony został do emigracji. Rodzina (żona Elżbieta z dwiema córkami) zajmowała dom do wybuchu II wojny światowej. Stąd też, 20 sierpnia 1939 roku, kondukt żałobny wyruszył, aby towarzyszyć śląskiemu działaczowi narodowemu w jego ostatniej drodze.

      W czasie II wojny światowej w willi rodziny Korfantych zamieszkali niemieccy urzędnicy. Dlatego też w 1942 roku niemiecki projektant Wolfgang Dronke po raz kolejny zmienił wygląd popularnej „Korfantówki", przystosowując budynek do ich potrzeb.

      Po okupacji jego prawowita właścicielka wróciła do Katowic, lecz z własnego domu została wyeksmitowana przez nowe władze. Prawdopodobnie w 1945 roku willa została przydzielona Wojskowemu Sądowi garnizonowemu. Następnie w domu Korfantych zaczęli urzędować urzędnicy z Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Materiałowo – Technicznego Ministerstwa Górnictwa Węglowego.

      W roku 1957 sytuacja prawna domu została uregulowana. Na zasadzie postanowienia Sądu Grodzkiego w Katowicach z dnia 20 maja 1946 roku Elżbieta Korfantowa została wprowadzona w posiadanie nieruchomości w Katowicach przy ul. Powstańców 23.

      W tymże samym roku 1957 dnia 15 marca Pani Korfantowa wydzierżawia Centralnemu Zarządowi na okres pięciu lat w/w budynek. Natomiast dzierżawca czyli Centralny Zarząd wydzierżawia nieruchomość na Przedszkole.

      Dnia 15 lipca 1963 roku Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Katowicach z siedzibą przy ulicy Lompy 17 zawiadamia ówczesny Wydział Oświaty, że na podstawie Aktu Notarialnego spisanego 17 i 18 czerwca 1963 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Katowicach ul. Kopernika 3 przejęło na własność działkę wraz z zabudową położoną przy ulicy Powstańców od Pani Elżbiety Korfantowej, stając się z dniem 18 czerwca 1963 roku prawnym właścicielem tego budynku wraz z przylegającym ogrodem.

      Tak więc od 1963 roku budynek dzierżawi Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Inspektorat Oświaty w Katowicach na czas nieokreślony. Na dzień dzisiejszy właścicielem budynku jest Gmina Katowice. Willa przy ulicy Powstańców 23 została wpisana do Rejestru Zabytków województwa katowickiego klasy „A" z dniem 30 grudnia 1994 roku.

      W naszym przedszkolu znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona W. Korfantemu, która to jest darem od Muzeum Śląskiego.