Program: Przedszkole sprzyjające zdrowiu

 

 

 

Promocja zdrowia

 


 

przedszkolepromujacezdrowie1 Przedszkole promujące zdrowie to placówka, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie , włącza do działań prozdrowotnych zarówno dzieci uczęszczające do przedszkola jak również rodziców i społeczność lokalną.

W 2014 r. nasze przedszkole przystąpiło programu „ Przedszkole sprzyjające zdrowiu” starając się o Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.  Jesteśmy w stanie otrzymać taki certyfikat jedynie przy współpracy nauczycieli wraz z rodzicami dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, dlatego zwracamy się do wszystkich rodziców o zainteresowanie się tym projektem i czynne włączenie się do jego realizacji.

Informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej w zakładce : PRZEDSZKOLE SPRZYJAJĄCE ZDROWIU, oraz na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu. 

 

 

 

 

Oto kilka zdjęć:

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

\"\\"/\\"\"

\"\\"/\\"\"

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"

 

 

\"\\"/\\"\"