Ważne informacje

 

 

 

 

Programy w oparciu, o które pracuje przedszkole.

Zrzut

 


 

Kryteria ustawowe i OP

http://www.katowice.eu/urzad-miasta/edukacja


 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW 

                           91 1500 1445 1214 4006 3216 0000

 


RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA MP 33 w Katowicach


7:00 - 13:00  PODSTAWA PROGRAMOWA


8:30 - 9:00  ŚNIADANIE

9:00 - 11:30

Przygotowanie do zajęć.
Zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą wg podstawy programowej.

Zabawy ruchowe i integracyjne. Zajęcia z całą grupą, pobyt na świeżym powietrzu,

zajęcia dowolne w grupie.


11:30 - 12:00 OBIAD

12:30 - 14:00 
Leżakowanie - grupa młodsza.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zabawy tematyczne, dydaktyczne i dowolne.

Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe.

14:00- 14:30 – PODWIECZOREK


14:30 - 17:00 
Zajęcia o charakterze relaksacyjnym, dowolna działalność dziecka.
Indywidualne zajęcia z dziećmi.
Zabawy integracyjne.


PROGRAMY NA JAKICH PRACUJE PRZEDSZKOLE 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Katowicach

na rok szkolny 2014/2015

 

Lp.

Tytuł programu

Autor / Autorzy

Nr dopuszczenia

1

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska

MP33 - 01/2014

2

Przedszkole sprzyjające zdrowiu” – program promocji zdrowia realizowany w ramach projektu Śląska Sieć Szkół Promujących  Zdrowie – program autorski

Bożena Buczkowska

MP33 - 02/2014

3

Happy Frog – Joanny Durlak-Szewczyk

Joanny Durlak-Szewczyk

MP33 - 03/2014

4

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej dla przedszkoli

Ks. Władysław Kubik

MP33 - 04/2014

5

Katowice moje Miasto – poznaję zwyczaje i tradycje kulturowe mojego regionu – program autorski

Bożena Buczkowska

MP33 - 05/2014 

procedura1

procedura2