UWAGA RODZICE!!!!! ELEKTRONICZNY NABÓR DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33

UWAGA RODZICE!!!!!

 

ELEKTRONICZNY NABÓR DZIECI DO  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 W KATOWICACH ROZPOCZNIE SIĘ  19 marca 2018r

WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU NABORU.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: 

www.katowice.przedszkola.vnabor.pl

Procedura rekrutacji dzieci do MP nr 33

 

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

12-18.03.2018

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 19.03.2018 r.,
od godziny 08:00 do 20.04.2018 r.,
do  godziny 16:00

Od 28.05.2018 r.,
od godziny 08:00 do 15.06.2018 r.,
do godziny 16:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

20.04.2018 r.,
od godziny
16:00 do 27.04.2018 r. do godziny 13:00

15.06.218 r.,
od godziny
16:00 do 22.06.2018 r.
do godziny 16:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09.05.2018 r.
o godzinie 09:00

02.07.2018 r.
o godzinie 09:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 09.05.2018 r.,
od godziny 09:00
do 16.05.2018 r.,
do godziny 16:00

 

 

od 02.07.2018 r.,
od godziny 09:00
do 09.07.2018 r,
do godziny 16:00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.05.2018 r.,
o godzinie 13:00

11.07.2018 r.,
o godzinie 13:00

 

WYPEŁNIONY, WYDRUKOWANY I PODPISANY PRZEZ RODZICÓW WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU ORAZ INNE ZAŚWIADCZENIA( jeżeli rodzice będą korzystać z MOPS, nie pracują a są zarejestrowani w urzędzie pracy.)

 

 

Skip to content