!!! OGŁOSZENIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ !!!

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 zajęcia w przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie;  

 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

 od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

Dodatkowe informacje dla Rodziców!!!

Specustawa w sprawie koronawirusa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni.  Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa. Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie jak i tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa.

Wzór oświadczenia dostępny na stronie https://www.zus.pl/

Skip to content