!!! UWAGA RODZICE !!! – REKRUTACJA

!!! UWAGA RODZICE !!!

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się :

  • Wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami na adres:  Miejskie Przedszkole Nr 33 w Katowicach, ul. Powstańców 23, 40-039 Katowice; jednocześnie informuję iż o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
  • Wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej ( zeskanowanych dokumentów lub zdjęć dokumentów ) na adres e-mail przedszkola ( mp33katowice @ o2.pl ) – zaleca się zabezpieczyć przesyłane załączniki np poprzez spakowanie ich w jeden plik i użycie hasła zabezpieczającego, a hasło przekazać inną formą komunikacji, np. telefonicznie lub osobnym mailem.
  • Dostarczenie podpisanego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami w zaklejonej kopercie papierowej do siedziby Przedszkola do punku przyjęć w godzinach 8:00 do 12:00.
Skip to content