Pomoce do samodzielnej pracy / od katechety – 12.05.2020

Kolejne materiały dydaktyczne na zajęcia z Religii dla dzieci.
Temat: Pan Jezus jest dobrym pasterzem – karta

Skip to content