placeholder

Nasi Nauczyciele

Na pierwszym miejscu stawiają dziecko rozwijając jego zainteresowania i talenty oraz wyzwalając samodzielność. Posiadają niewyczerpane źródło energii i zapału, z entuzjazmem wdrażają nowe programy. Nieustannie dążą do perfekcji ciągle podnosząc swoje kwalifikacje.

Towarzyszą dzieciom w ich rozwoju poprzez:

  • Podmiotowe i twórcze traktowanie,
  • Wspieranie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas różnorodnych zajęć i działań
  • Wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem,
  • Rozwijanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci,
  • Stwarzanie możliwości do nauki zachowań społecznych,
  • Przygotowywanie do dalszej edukacji,
  • Rozwijanie samodzielności dzieci,
  • Stały kontakt z rodzicami
placeholder
Nauczyciel dyplomowany (Dyrektor)
placeholder
Nauczyciel dyplomowany
placeholder
Nauczyciel dyplomowany
placeholder
Nauczyciel dyplomowany
placeholder
Nauczyciel mianowany
placeholder
Nauczyciel dyplomowany
placeholder
Nauczyciel mianowany
placeholder
Nauczyciel kontraktowy
864
godzin lekcyjnych
928
posiłków rocznie
46
dodatkowych atrakcji
65
aktywności
54
wycieczek