FAQ

Tak w placówce dodatkowo pracuje dwa razy w tygodniu psycholog i logopeda.

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6-tej do 17-tej.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje: 7 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 nauczycielka studium nauczycielskie, w tym: 4 posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 posiada stopień nauczyciela mianowanego a 3 posiadają stopień nauczyciela kontraktowego.

Do przedszkola uczęszcza średnio 100 dzieci. W wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 4 oddziały: Maluszki, Młodszaki, Średniaki, Starszaki.

 

Dyrektorem przedszkola jest mgr Gabriela Szmigiel.

 

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Katowice.

 

Numer konta: 91 1500 1445 1214 4006 3216 0000

Można je znaleźć pod adresem: http://www.katowice.eu/urzad-miasta/edukacja

Skip to content