Miejskie przedszkole nr 33 w Katowicach                                                                                         

 

 

Przedszkole  zostało założone w 1957 roku. W roku szkolnym 2006/2007 obchodziliśmy 50-cio lecie istnienia naszej placówki.


Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Katowice.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Gabriela Szmigiel.

Do przedszkola uczęszcza średnio 100 dzieci. W wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 4 oddziały: Maluszki, Młodszaki, Średniaki, Starszaki.

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6-tej do 17-tej.

W przedszkolu zatrudnione jest: 8 nauczycielek (w tym dyrektor) i 10 pracowników obsługi, administracji.

 Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje: 7 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 nauczycielka studium nauczycielskie, w tym: 4 posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 posiada stopień nauczyciela mianowanego a 3 posiadają stopień nauczyciela kontraktowego.

  W placówce dodatkowo pracuje dwa razy w tygodniu psycholog i logopeda.

 

 

 

 

                                      Dodatkowo dzieci mogą korzystać z:

          

                                          zajęcia umuzykalniające,


                                                       nauki języka angielskiego i religii,


                                        gimnastyki korekcyjnej,