kids_read

Nasi Nauczyciele

Na pierwszym miejscu stawiają dziecko rozwijając jego zainteresowania i talenty oraz wyzwalając samodzielność. Posiadają niewyczerpane źródło energii i zapału, z entuzjazmem wdrażają nowe programy. Nieustannie dążą do perfekcji ciągle podnosząc swoje kwalifikacje.

Towarzyszą dzieciom w ich rozwoju poprzez:

  • Podmiotowe i twórcze traktowanie,
  • Wspieranie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas różnorodnych zajęć i działań
  • Wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem,
  • Rozwijanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci,
  • Stwarzanie możliwości do nauki zachowań społecznych,
  • Przygotowywanie do dalszej edukacji,
  • Rozwijanie samodzielności dzieci,
  • Stały kontakt z rodzicami
owl01
Nauczyciel dyplomowany (Dyrektor)
owl01
Nauczyciel dyplomowany
owl01
Nauczyciel kontraktowy
owl01
Nauczyciel dyplomowany
owl01
Nauczyciel kontraktowy
owl01
Nauczyciel dyplomowany
owl01
Nauczyciel dyplomowany
owl01
Nauczyciel stażysta
bee_writer
Nauczyciel religii
bee_writer
Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
bee_writer
Nauczyciel j. angielskiego
bee_writer
Logopeda
864
godzin lekcyjnych
928
posiłków rocznie
46
dodatkowych atrakcji
65
aktywności
54
wycieczek
Skip to content