Maluchy (2,5 – 3 lat)
W naszej grupie uczymy się zgodnie bawić, dbać o nasze zabawki, ładnie zjadać posiłki, dbać o czystość i porządek.
placeholder
Pani
Nauczyciel
Unit Name Date Hours
Pre-algebra Review
Integers January 4, 2016 10
Algebraic Expressions January 5, 2016 24
Order of Operations January 6, 2016 32
Like Terms and Distributive Property January 7, 2016 46
Distributive Property January 8, 2016 18
Intro to Matrices January 9, 2016 20
Using Formulas January 11, 2016 34
Sport & Athletics
Speed & acceleration January 12, 2016 40
Average, instantaneous speed January 13, 2016 10
Newton playing football January 18, 2016 12
Estimating the flight path of a football February 18, 2016 10
The concept of basketball bounce March 18, 2016 14
The principle of momentum January 19, 2016 22
Two-Step Equations March 19, 2016 36
Distributive Property Equations January 27, 2016 40
Equations with Fractions January 28, 2016 10

Ważne wydarzenia

424808
Średniaki – Zebranie
  • 2 września, 2018
  • informacja na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu
  • ul. Powstańców 23, Katowice

Dodatkowe informacje

  • Semester start and end dates, holidays
  • Accreditation
  • Bear Facts
  • Graduate Division
  • Research at Our School
  • Textbooks: Cal Student Store
Skip to content